CM 2-2021 sid.9

I inbjudan till Skandinaviska träffen står det att betalning skall göras innan 5 Juli. Detta är fel!

Du som anmält dig ska inte betala något förrän du får ett mail från klubbens Kassör gällande betalning.

Detta då vi löpande bevakar ev. förändringar i restriktioner till följd av den rådande pandemin.

 

 

Lämna ett svar