Corvette Magasinet är Club Corvette Swedens medlemstidning. Den innehåller Corvettenyheter, reportage från evenemang och träffar, tekniska tips och artiklar mm.
Upplaga: 2500
Antal sidor: 80-100
Utgivningsfrekvens: 4 nummer/år
Ingår i medlemskapet i Club Corvette Sweden
Tryck: 4-färg
ISSN 0349-3393
Redaktör: Ingvar Wiklander, editor@clubcorvette.se
Annonschef: Helene Vinell, annonser@clubcorvette.se

Ladda ner Corvette Magasinet

Som medlem kan du numera titta på Corvette Magasinet i digitalt format >>> här <<<

 

All kopiering eller mångfaldigande av material från CM för tryck eller elektronisk publicering är ej tillåtet utan tillstånd från Corvettemagsinet och Club Corvette Sweden samt uppgivande av källan.

 

Kontakt:
Skicka ett mail till redaktionen med dina idéer och synpunkter; corvettemagasinet@clubcorvette.se.
Prenumeration:
350 kr/år. Lösnummerpris: 90 kr. Vill du som ickemedlem prenumerera, skicka ett mail till vår redaktör Ingvar Wiklander.


Annonspriser:

Helsida 4 125:-
Halvsida 2 750:-
Tredjedelssida 2 060:-
Kvartssida 1 375:-
Fem småannonser, fyra tidningar och en i matrikel, 60 x 50 mm 2 060 kr.
OBS. Annonsen i matrikeln endast svart/vit.

Övriga frågor om annonsering besvaras av vår annonschef