Club Corvette Sweden (in English)

Club Corvette Sweden är en ideell förening grundad 1974. Klubben hade vid årsskiftet 2018/2019 ett medlemsantal på 2414 vilka ägde totalt 2615 Corvetter.

Klubbens historia
Hösten 1974 träffas 19 personer i en skollokal strax söder om Stockholm och beslutar att bilda Club Corvette Sweden.
Club Corvette Sweden är idag en av Sveriges största märkesklubbar.

Träffar
Klubben formligen kokar av aktiviteter i landets alla hörn via de åtta distrikten.
Genom sina kontaktpersoner ordnas träffar, möten och aktiviteter runt om i distrikten.
Gemensamma träffar under året är bl.a Sommarmötet, Mantorpsprovet och årsmötet.
Sommarmötet som är klubbens största aktivitet samlar årligen mellan 600 och 800 personer med upp till 400 Corvette och arrangeras varje år på olika ställen i landet.

Racing
Till Mantorp Park kommer de som vill prova sina, och bilens, gränser. Där testar man bankörning, dragracing, manöverförmågan och sin sociala förmåga under en helg i augusti. I och med att Corvette de senare åren utvecklat allt mer ”racevilliga” modeller, C5 och C6, har fler medlemmar tagit chansen att komma till fler ”prova-på-racing-helger” även på andra banor, en verksamhet som är på växande ju fler medlemmar som har bilar av senare generation.  Självklart kan man rejsa också med tidigare modeller, på stripp och bana ser man många äldre Corvette som preparerats för mycket snabba tider.

Tips och teknik
Det gemensamma temat i Club Corvette Sweden är naturligtvis bilarna. Även om de flesta mest har glädje av sin Corvette uppstår ibland problem. De problemen hjälps vi åt att lösa. Du får tillgång till en kunskapsbank som började byggas upp i och med introduktionen av Corvette 1953.

Alla generationer
Alla årsmodeller täcks in av klubben från den första generationen till dagens årsmodell. För våra ”klassiska” Corvette, dvs årsmodell 1953 – 82 har vi skapat  en del aktivteter där möten och träffar är anpassade till de äldre bilarnas komfort och bränsleförbrukning men naturligtvis är alla generationer av Corvette välkomna.

Förmåner
Vi har många, och bra, kontakter med företag som är specialiserade på Corvette, reparationer, reservdelar, tillbehör och allt som man tänka sig och de flesta med rabatterade priser för medlemmarna i klubben.
Club Corvette Sweden har avtal med försäkringsbolag som ger bra villkor för den som tar sin bilhobby på allvar. Klubben är även ansluten till MHRF.

CorvetteMagasinet
Vår klubbtidning, CorvetteMagasinet, en mycket välkommen gäst i fyrfärgstryck som med jämna mellanrum landar i medlemmarnas brevlådor innehåller reportage från distriktens olika aktiveter, Corvette-nyheter, artiklar om medlemsbilar, teknikartiklar och mycket mer.

Hemsida
På klubbens webbsida, www.clubcorvette.se, finns all information om CCS. Här kommer också reportage och nyheter, där både distrikt och riksnyheter dyker upp nästan dagligen.
Här finner du även information om träffar, bildgalleri, forum för köpa/sälja, forum för teknikfrågor och forum där du kan diskutera olika ämnen rörande bil och Corvette i synnerhet.

Medlemskap
Äger du en Corvette ökar din upplevelse av bilen med många procent genom ett medlemskap i Club Corvette Sweden. Medlemskap tecknar du genom att anmäla dig via klubbens hemsida.