ccs_racing

 

Välkommen till Mantorp Park och Klubbmästerskapet 2018 11-12 augusti


====== Anmälan till KM ======


Helgens aktiviteter är en meny där du kan välja och vraka bland ett antal olika aktiviteter

 

•    PROVA PÅ BANKÖRNING – Upplev känslan av att köra på en riktig bana. Prova din sportbil med instruktör om du önskar.

•    TIME ATTACK   kör på banan  utan att ha bilar runt dig , passar alla från första gångsåkare till den erfarne banåkaren

•    BANRACING – Tävling i klasser Oldies, >500 hk, 501-600 hk, 601+ hk. Kval efter time attack procedur (Alla C4 original bilar klassar vi som Oldies )

•    PROVA PÅ DRAGRACING – Prova 5 repor .

•    DRAGRACING – Testa din bils acceleration på 402 meter, du får tiden svart på vitt. Välj på fri   träning och/eller tävla i Bracket eller snabbaste bil.

•    KLUBBMÄSTERSKAPET – Avgörs i både dragracing och banracing enl. nedan

•    NYBÖRJARKURS – För dig som aldrig kört på bana. Teori och körning med instruktör

•    MÄSTERSKAPSPUBLIK – kom och var med på plats när årets händelse på Mantorp går av stapeln. Upplev stämningen, umgås, beundra bilarna, kanske åka med som medpassagerare. Varför inte ordna en distriktscruising till Mantorp.

•    MEDPASSAGERARE  – du kan få åka med som passagerare under träning (har du inte licens så måste du lösa en engångslicens och klädsel gäller samma som för förare.

•    MILJÖ Vi vill att så många som möjligt använder pressening under sina bilar och att ni tänker på ev. spill

ccs_strippen

PRISER VI KÖR OM:

Dragracing  Bracket

Dragracing  Snabbaste bil

Banracing <500

Banracing >500-600

Banracing >601+

Banracing Oldies

Banracing  Time Attack

 

Boende
•    Campa på Mantorp Park. Många väljer detta alternativ. Här finns el, duschar, toaletter m.m.

Eluttag finns i boden mellan ”Barsebäck” och Dragracingstrippen. El-centraler planeras att  finnas tillgängliga med kablar dragna från el-boden. Anslutningskablar för el ombesörjs av varje enskild medlem, detta finns inte tillgängligt för alla som behöver detta.

•    Hotell Miskarp 0142-803 50 Hotell Miskarp

•    Sjögestad Motell 013-820 90 Sjögestad Motell

•    Best Western Linköping  med garage 013-13 02 00 Best Western Plus Priceless

•     Det finns begränsat antal stugboenden på banan. Tips: Anmäl dig som funktionär så får du förtur till en plats.

Mat
Cafeterian på Mantorp Park har öppet 8.00 – 16.00 både lördag och söndag

Vad kostar det?

Campingen på Mantorp                                                                         0:-

Publikentré, att bara komma och titta                                                    0:-

Köra, dragracing / banracing Time Attack hela helgen                          1800:-  (2200:-)

Prova på dragracing, 5 repor                                                                  1000:-  (1000:-)

Prova på banracing                                                                                 1000:-  (1000:-)

Engångslicens (SMA) för dig som ej har SMA licens                               200:-

OBS! Anmälningar efter 1/8 tas emot i mån av plats och betalningar efter 30/7 till förhöjd avgift  (Förhöjda avgifter inom parentes)

 

ANMÄLAN


====== Anmälan till KM ======


 

Anslagstavla

Anslagstavla med diverse information finns vid bandepån.

ccs_bana

 

INFORMATION TILL ER SOM SKALL KÖRA

Ansvar och försäkringar
Den som deltar i detta arrangemang gör det under eget ansvar och på egen risk som vid alla     aktiviteter på racerbanor. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund (SDF),   banägare, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person-   eller sakskador som under arrangemanget drabbar deltagaren.

Klubbens försäkring gäller främst tredje person, åskådare och funktionärer. Den täcker inte materiel, dig själv eller din bil. Skadar du andra personer under arrangemanget är deras skador   täckta av denna försäkring.

Förare är olycksfallsförsäkrade genom den förarförsäkring du får via din SMA-licensen.  Ni som  inte har SMA-licens måste teckna en prova på licens.

Bilens trafikförsäkring gäller ej för några person eller materiella skador. Om du skadar din egna bil gäller generellt inte din vanliga bilförsäkring utan du får personligen svara för kostna-  den. Det är upp till varje förare att kontrollera eventuella undantag med sitt egna försäkrings  bolag inför varje tillfälle.

Materiella skador ansvarar föraren för, om du exempelvis kör sönder ett räcke, tidtagarutrust-  ning, någon annans bil osv. Så om du skadar andras bilar etc. gäller ingen försäkring utan du   som förare får personligen betala alla kostnader.

Banracing
Den som deltar i detta arrangemang gör det under eget ansvar och på egen risk som vid   alla  aktiviteter på racerbanor. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund (SDF),   (SMA), banägare, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för   person- eller sakskador som under arrangemanget drabbar deltagaren.

Vi har tecknat en motortävlingsförsäkring hos SMA. Klubbens försäkring gäller främst tredje   person, åskådare och funktionärer. Den täcker inte materiel, dig själv eller din bil. Skadar du   andra personer under arrangemanget är deras skador täckta av denna försäkring.

Förare är olycksfallsförsäkrade genom den förarförsäkring du får via SMA-licensen som skrivs   vid arrangemanget.

Bilens trafikförsäkring gäller ej för några person eller materiella skador. Om du skadar din   egna bil gäller generellt inte din vanliga bilförsäkring utan du får personligen svara för kostna-  den. Det är upp till varje förare att kontrollera eventuella undantag med sitt egna försäkrings  bolag inför varje tillfälle.

Materiella skador ansvarar föraren för, om du exempelvis kör sönder ett räcke, tidtagarutrust-  ning, någon annans bil osv. Så om du skadar andras bilar etc. gäller ingen försäkring utan du   som förare får personligen betala alla kostnader.

 

VIKTIGT
Kör med förnuft!

 

!!Max hastighet i depån är 10 km/h  dvs gånghastighet.!!

Följ funktionärernas anvisningar & var uppmärksam på avspärrningar

Lyssna på och följ de uppmaningar som ges vid förarmöten och genomgångar för att vi ska få en helg utan tillbud eller olyckor.

Om du bryter mot ovanstående regler kan du stängas av & tvingas lämna området.

Räddning och ambulans
Klubben har hyrt in räddningsbil samt ambulans för att hålla en hög säkerhetsnivå på arrangemanget. Dessa finns på plats och är beredda att rycka ut vid eventuella incidenter vid all körning på banan, dvs. dragracing samt banracing.

Förarkrav
Du måste ha körkort och licens för banracing eller dragracing. Glöm inte att lösa ut din licens i tid! Ta med giltig licens för till Mantorp!

Saknar du licens kan du teckna en ”prova-på”-licens. På plats för 200 kr

Bilkrav  Bankörning/racing
Svenskregistrerad Corvette i trafik, dvs besiktigad, skattad & försäkrad.

Däck: Dot märkta R däck är tillåtet, + 600 däck fritt, wet race kan beordras.

Bromsar: Byt bromsvätska, kontrollera tjockleken på dina belägg & skivor, samt kontrollera att skivorna är sprickfria.

Batteri: Kontrollera fastsättning – +pol isolerad

Bilkrav DR
Svenskregistrerad Corvette i trafik dvs besiktigad, skattad & försäkrad. Alt. Vagnbok.

Däck: fritt

Bromsar: Byt bromsvätska, kontrollera tjockleken på dina belägg & skivor, samt kontrollera att skivorna är sprickfria.

Batteri: Kontrollera fastsättning

Kardanring skall användas om bilen behöver det  enligt respektive klassreglemente för Racing och / eller Dragracing ET.

Personlig säkerhetsutrustning Bankörning/racing

Godkänd hjälm

Heltäckande klädsel av bomull.

Läderskor med lädersula eller bindsula av läder.

Läderhandskar.

Personlig säkerhetsutrustning Dragracing
Hjälm

Kläder skall vara av bomull. Rekommenderas trelagers overall.

Skor skall vara av bomullstyg eller läder. Bindsulan skall vara av läder. El dyl

Handskar skall vara av flamsäkert material och vara omlott med overallens ärm.

ccs_racing

Bankörning
Inkörning

Får endast ske när funktionär anvisar.

Den heldragna linjen vid infart får ej korsas.

Se upp för upphinnande bilar som redan finns på banan.

Körning

Försök att hålla ditt spår & gör ev. sidoförflyttningar försiktigt

Håll noggrann uppsikt på andra bilar & funktionärer.

Kolla motorinstrument regelbundet.

Omkörning
Släpp förbi snabbare bilar & visa med blinkers att du går åt sidan

Kör bara om bil som signalerar med blinkers att du kan köra om.

Avsluta körning
Kör ett kylvarv i lugnt tempo så att bromsar & drivlinan kyls Håll åt sidan slå på blinkers & släpp förbi andra bilar.

Påfrestningen på bromsarna är extrem vid bankörning det kan leda till bromsbortfall pga slitage eller kokande bromsvätska. För att minska risken för problem följ nedanstående råd Se till att dina bromsar är i toppskick.

När du bromsar, gör så hårda & korta inbromsningar som möjligt, undvik mjuka & långa in bromsningar då det hettar upp bromsarna onödigt mycket.

Känn efter hur varma dina fälgar är när du kommer in i depån.

Om bromsarna känns konstiga, kör ett kylvarv i lugnt tempo utan att bromsa & avsluta körningen.

Antispinn/sladd
När du lärt dig köra och kan köra bilen precis så att den inte löser ut, inser du att du inte har så mycket att vinna på att stänga av den, och om du inte har den erfarenheten är det dumt att stänga av den.

Avåkning
Om du kör av, kör rakt fram om du svänger kan det leda till att bilen voltar.

Vänta tills hastigheten sjunkit & banan är fri innan du kör upp igen.

Kör ett kylvarv i lugnt tempo utan att bromsa, avsluta körningen & kontrollera bilen. Om bilen fastnar/ej går att köra, stanna i bilen.

Flaggsignaler
Vid körning på banan ges signaler av flaggvakter vid flaggposteringar längs banan.

Gul flagg = Hinder på banan, sänk farten, omkörningsförbud!

Grön flagg = Fritt fram att återuppta körning och omkörningar.

Röd flagg = Loppet avbryts, kör omedelbart in i depå.

Blå flagg = Släpp förbi snabbare/upphinnande bil.

Svart flagg = Kör in i depå vid första möjliga tillfälle! Avser enskild bil och förare.

Den som inte följer signalerna beordras omgående lämna banan, dvs. får svart flagg.

Tävlingsledningen tar därefter en diskussion med vederbörande, uteslutning kan förekomma.

 

Ansvarig Club Corvette Sweden Racing

Lars Borgström 0768 069047

Banracing

PG Gustavsson 0708 773260

Dragracing

Janne Hansson 0709 324290

Time Attack

Bengt Lindblad 0761400244

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Fredag

15.00 (inte tidigare) Tillträde till Mantorp

16.00 – 18.00      Incheckning och besiktning (preliminära tider)

 

Lördag

08.00        Förarmöte obligatoriskt för alla som ska köra

Efter förarmötet till kl. 10.00 Incheckning och besiktning för dom som är kvar att besiktiga från fredagen

09.00 – 12.30        Dragracing/Bankörning

13.00 – 16.30        Bankörning/Dragracing

 

 

Söndag

09.00                  Förarmöte obligatoriskt för alla som ska köra

09.15 – 12.30        Bankörning-racing/Dagracing

13.00 – 16.30       Dragracing/Bankörning-racing

17.00 ca                 PRISUTDELNING Blå Huset

Detaljerat program kommer att anslås på Mantorp Park.

OBS! Reservation för eventuella felskrivningar och programändringar

 

Förarmöte sker vid boxarna vid NGK Tornet

 

OBLIGATORISK NÄRVARO PÅ FÖRARMÖTET!

Lämna ett svar