Club Corvette Sweden följer Folkhälsomyndighetens direktiv och genomför Sommarmötet utifrån de förutsättningar och den information vi just nu vet och råder över.
I dagsläget är 500 personer högsta tillåtna sammankomst i grupp. Om detta ändras får vi följaktligen ta nya beslut.

Anmälan till Sommarmötet öppnar den 18 april klockan 11 och stänger den 30 april.

Nytt för i år:
I början av maj får alla anmälda ett mail av Strand Hotell som innehåller en bokningsbekräftelse samt en länk till Nets säker internetbetalning där köp genomförs med Visa eller Mastercard.
Betalning måste vara registrerad innan den 8 maj. Eventuellt obetalda bokningar anses därefter vara ogiltiga.

Varför ska allt betalas i förskott?
Precis som tidigare år är medlemmen betalningsskyldig efter den 30 april för det som den har bokat sig till. Genom att vi väljer att skicka ut en säker betalningsfil sparas det otroligt många administrativa arbetstimmar. Både administration som görs av ideella krafter men även för hotellreceptionen. Varje medlem får också det enklare och mer överskådligt med sin totala kostnad samlad i händelse av att man behöver använda sitt försäkringsskydd ifall förutsättningarna för att kunna delta ändras.

Se gärna om ditt försäkringsskydd i din hemförsäkring och läs resevillkoren till ditt kreditkort.

Club Corvette Sweden hoppas självklart att Folkhälsomyndigheten släpper på kravet om begränsat deltagande och att Sommarmötet 2020 kan genomföras som vanligt på solens och vindarnas ö men fler än 500 personer.

Informationen på denna sidan uppdateras löpande.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen