Jag har ett uppdrag i CCS att se över om CCS kan kvalificera sig att bli ett ”Chapter” av NCRS USA i Sverige.
Klubben har kommunicerat med NCRS President i USA under för sommaren och det har framkommit att vi bör identifiera vilka som redan i CCS är medlemmar i NCRS.

Idag är Holland samt England ”Chapter” av NCRS i Europa, så förutsättningar finns att även CCS skulle kunna få denna status.

Informationsfilm från NCRS

 

 

Så är du medlem redan idag i NCRS i USA ta en kontakt med mig direkt på mail kenneth.dahlgren@geodis.com

Hälsningar

Kenneth Dahlgren

Lämna ett svar